Direct contact? Tel. 0513 - 46 28 62

Mijn Klacht

Terug naar home

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is deskundig als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Nederland kent ongeveer 16000 fysiotherapeuten. De fysiotherapeut behandelt individueel en groepen. De behandeling kan bestaan uit  algemene passieve mobilisatietechnieken, oefentherapie, massage en fysiotechniek. Daarnaast heeft de algemeen fysiotherapeut een adviserende en coachende rol.

De  behandeling van de fysiotherapeut  kent verschillende  doelen zoals het verbeteren van het dysfunctioneren van het bewegingsapparaat en  het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal de fysiotherapeut patiënten begeleiden om te leren omgaan met zijn/haar beperking. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Binnen fysiotherapie Gorredijk  wordt veel aandacht geschonken aan bij- en nascholing om de ontwikkeling van ons vak op de voet te volgen. Daarom zijn alle fysiotherapeuten  bij fysiotherapie Gorredijk registerfysiotherapeuten. U kunt ons vinden in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapeuten en in het big-register.

v.v. Gorredijk Wik FTC Gewest Fryslan LDODK Vereniging Sportdiëtetiek Nederland Kortezwaag

Ons team

CONTACT?

Contact opnemen

Heeft u vragen over uw klacht of wilt u een afspraak maken zodat we u
persoonlijk kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden Praktijk: 7.30 - 21.00 / Oefenzaal: vanaf 08.00 / Receptie: 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Tel. 8.00-21.00)

Stationsweg 24 A, 8401 DP Gorredijk Bekijk route